(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

เยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะผู้จัดการของบริษัท ซีพี กรบ

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 บริษัท ซีพี กรบ ประเทศไทยได้เดินทางมาประเทศกัมพูชาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฝึกอบรมและส่งคนงานกัมพูชาไปทำงานประเทศไทยโดยเฉพาะจาก ซีพี กรบฯ นาย ปรีชา ทานาซูกอน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซีพี กรบ เป็นประธานนำคณะผู้แทน ได้ประเมินผลว่าเป็นความนิยมอันดับสูงในบริษัท ท๊อปเมนพาเวอ่ร์ จำกัด ซึ่งมีระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอฯ การฝึกอบรมที่มีคุณภาพ การปกป้องสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานของแรงงานที่ได้ช่วยเหลือบริษัท ซีพี กรบฯ นาย บุญ ออน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ท๊อปเมนเพาเว่อร์ จำกัด ขอขอบคุณคณะผู้แทน สำหรับการเยี่ยมชมบริษัท ท๊อปเมนพาเวอ่ร์ จำกัด และที่ได้คัดเลือกให้โอกาสแก่ บริษัท ท๊อปเมนพาเวอ่ร์ จำกัด เป็นหุ้นส่วนในการจัดหากำลังแรงงานให้แก่โรงงาน ซีพี กรบ ในประเทศไทยฯ

สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line