(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

การดำเนินการ

เมื่อเราได้รับความต้องการของนายจ้าง บริษัททำการ เลือกการจับคู่จากข้อมูลพนักงาน ผู้เข้าร่วม ที่ได้จด ทะเบียน และศึกษากับเราที่มีอยู่ หรือร่วมงานกับทีมสรรหาของเรา เพื่อทำการคัดเลือก บรอนซ์ตามความต้องการของลูกค้าฯ

ผู้สมัครต้องตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล หรือคลินิกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงที่รับผิดชอบ เพื่อทดสอบสุขภาพของผู้สมัคร ที่มีการตั้งใจไปทำงาน และฝึกงานในต่างประเทศ ตามหลักการเป็นทางการของประเทศเจ้าภาพ เพื่อให้รู้ว่ามีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรง สำหรับการทำงานและการฝึกงานฯ

นายจ้างสามารถสัมภาษณ์ผู้สมัครได้โดยเดินทางไปประเทศกัมพูชา หรือผ่านระบบการประชุมทางวิดีโอหรืออนุญาตให้บริษัทของเราคัดเลือกผู้สมัครฯ

ผู้สมัครถูกขอให้ยื่นขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางแรงงานกัมพูชาทำงานในต่างประเทศ ที่สาขาหนังสือเดินทาง ของกระทรวงมหาดไทย ด้วยมีความช่วยเหลือจากพนักงานมืออาชีพของบริษัทฯ

จัดอบรมปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง โดยใช้หลักสูตรที่จัดทำโดยศูนย์ฝึกอาชีพของ บริษัท ท๊อปแมนพาเวร์ ที่ ได้รับการยอมรับจากกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัคร เข้าใจความรู้ทักษะภาษาสิทธิขั้นพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายแรงงานและสัญญาจ้างงานเป็นต้น และเป็นความรับผิดชอบของเราในการดำเนินการแบบฟอร์มการเข้าเมืองและการขนส่งของผู้สมัคร

บริษัทจัดเตรียมเอกสารและรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดเพื่อยื่นขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ (ใบรับรองคุณสมบัติ ซีอี) หรือรายชื่อใบสมัครเข้าประเทศเจ้าภาพ เมื่อได้รับเอกสารข้างต้น บริษัทเตรียมยื่นขอวีซ่าทำงานหรือวีซ่าฝึกงานที่สถานทูตประเทศเจ้าบ้านในพนมเปญฯ

หลังจากได้รับวีซ่าทำงานจากสถานทูตของประเทศเจ้าบ้าน ท๊อปเมน พาวเวร์ จำกัด อภิปรายกับนายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางไปทำงานในประเทศเป้าหมาย

เมื่อผู้สมัครเดินทางมาถึงประเทศเจ้าบ้านในช่วงระยะเวลาของสัญญาจ้างงาน ท็อปเมน พาวเวร์ จำกัด ยังมีการติดตามผู้สมัครทุกคนต่อไปจนกว่าพวกเขาจะทำสัญญาจ้างงานสำเร็จและกลับไปยังประเทศบ้านเกิดตามกำหนดฯ

เรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและรับคำติชมและคำวิจารณ์จากลูกค้าเพื่อมุ่งมั่นปรับปรุงระบบปฏิบัติการของเราง่ายต่อการให้บริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าฯ

ในการจัดการบริการจัดหางานในต่างประเทศ เรายึดมั่นในหลักการของความยั่งยืนของสถาบันและความรับผิดชอบต่อสังคมฯ

สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line