(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

ข่าวน

การฝึกอบรมและการทดสอบความสามารถแรงงานกัมพูชา

บริษัท ท็อปเมนเพาเว่อร์ จำกัด มีการฝึกอบรมและทดสอบความสามารถของคนงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำ…

เยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะผู้จัดการของบริษัท ซีพี กรบ

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 บริษัท ซีพี กรบ ประเทศไทยได้เดินทางมาประเทศกัมพูชาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระ…

รายงานเกี่ยวกับแรงงานกัมพูชาไปทำงานที่โรงงาน ซีพี ประเทศไทย

แรงงานกัมพูชาที่ส่งผ่าน บริษัท ท็อปเมนเพาเว่อร์ จำกัดได้ไปทำงานกับโรงงาน ซีพี เป็นโรงงานผลิตเนื้อหมู…

สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line