(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

ยินดีต้อนรับสู่

บริษัทท๊อปเมนเพาเว่อร์จำกัด

บริษัทท๊อปเมนเพาเว่อร์จำกัด บริษัทท๊อปเมนเพาเว่อร์ฯได้ก่อตั้งเมื่อปี ២០០៤ เป็นระยะเวลา ๑๓ ปีแล้ว ที่เป็นบริษัทจัดหาผู้เข้าฝึกอบรมและแรงงานกัมพูชาไปทำงานต่างประเทศและช่วยจัดหางานให้ผู้ฝึกอบรมและแรงงานไปทำงานต่างประเทศถูกต้องตามกฏหมายของประเทศกัมพูชาและประเทศผู้รับแรงงาน บริษัท ท๊อป เมนเพาเว่อร์ เป็นบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายเดียว มีเลขจดทะเบียน Co.៦៦៦KH/២០០៤ ที่กระทรวงพาณิชย์ และ ใบสำคัญประกาศ เลขที่ ๔๐๖ บ.ก/ปรอ.ก ๔๐๗ บ.ก/ปรอ.ก และ ๔๐๘ บ.ก/ปรอ.ก ของกระทรวงแรงงาน และ อาชีวศึกษา ในการจัดหางาน ฝึกอบรม ส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงโปร์ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมืองฮ่องกง เมืองมาเก๊า และ ผู้เข้าอบรมไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น.

บริษัทมีบริการให้ลูกค้าที่เป็นพี้นที่อุตสาหกรรมแตกต่างกัน เช่น ก่อสร้าง ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก โรงงานเย็บผ้า ช็อบการค้า การข้นส่งและคลังสินค้า งานเกษตร อาหาร การประมง การต้อนรับ การท่องเที่ยว แม่บ้าน และอื่นๆอีกมากมาย

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า เมื่อทุกท่านต้องการแรงงาน โปรดให้โอกาสพวกเราได้มอบการบริการที่ดี ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ ค่าบริการที่เหมาะสมและถูกต้องให้แก่ทุกท่าน.

วิสัยทัศน์

บริษัทท๊อปเมนเพาเว่อร์จำกัด พัฒนาให้เป็นบริษัทจัดหางานแถวหน้าของประเทศกัมพูชา โดยคำนึงถึงหลักการ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรับผิดชอบด้านสังคมและความซื่อสัตย์กับธุรกิจ

พันธกิจ

บริษัทท๊อปเมนเพาเว่อร์จำกัด มีส่วนร่วมในการสร้างตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ โดยทำการฝึกอบรม จัดส่งผู้เข้าฝึกอบรมและแรงงาน ที่มีความสามารถสูง มีประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนายจ้าง พร้อมกับให้โอกาศ ในการฝึกภาษาและความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นอย่างดี และเหมาะสมสำหรับผู้เข้าฝึกอบรม และแรงงานกัมพูชา.

สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line