(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

การฝึกอบรมและการทดสอบความสามารถแรงงานกัมพูชา

บริษัท ท็อปเมนเพาเว่อร์ จำกัด มีการฝึกอบรมและทดสอบความสามารถของคนงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อลงทะเบียนสำหรับการทำงานในต่างประเทศโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานและทฤษฎีเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้างฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคนงานที่ส่งจาก บริษัท ท็อปเมนเพาเว่อร์ได้รับการชื่นชมจากนายจ้างในด้านทักษะวิชาชีพ ทัศนคติที่ถ่อมตัว และสุขอนามัยในการดำรงชีวิตฯ

สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line