(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

ยินดีต้อนรับสู่

บริษัทท๊อปเมนเพาเว่อร์จำกัด

บริษัทท๊อปเมนเพาเว่อร์จำกัด บริษัทท๊อปเมนเพาเว่อร์ก่อตั้งเมื่อปี๒๐๐๔ รวมมีประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศญี่ปุ่น. บริษัทก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี สำหรับการให้บริการแก่แรงงาน ผู้เข้าอบรม และ นายจ้าง ในการประชาสัมพันธ์ความต้องการของทั้งสองฝ่าย โดยตระหนักถึงความซื่อสัตย์ การเอาใจใส่ คุณภาพ และค่าบริการที่เหมาะสม เพื่อผู้เข้าอบรม และ แรงงานมีหน้าที่การงานที่ดี ได้รับเงินเดือนที่เหมาะสม และได้รับสวัสดีการอื่นๆด้วย. พวกเราเติมเต็มให้แรงงานเต็มไปด้วยความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ความอดทน ความตั้งใจ และความขยันขันแข็งในที่ทำงานของนายจ้าง และในต่างประเทศอีกด้วย. พวกเราดีใจเป็นอย่างมากในการจัดหางานให้แรงงานกัมพูชา ผู้เข้าฝึกอบรม เพื่อให้แรงงานได้รับสวัสดิการที่ดี พร้อมกับเคารพตามกฎหมายแรงงาน และกฎเกณฑ์ของประเทศผู้รับแรงงานอีกด้วย ปีนี้เป็นปีครบรอบ 13ปีของการก่อตั้งบริษัท ท๊อปเมนเพาเว่อร์ จำกัด.

บริการ

เราตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม แรงงาน และนายจ้าง โดยมอบให้บริการอย่างเสมอภาค มีการรับผิดชอบดั่งนี้ :

บริการจัดส่งผ่าน MOU
 • ประกาศรับสมัคร การรับสมัครตรงตามความต้องการของพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพ หนังสือเดินทาง ลงทะเบียน และ วีซ่าทำงาน
 • การฝึกอบรมและการส่งไปยังพื้นที่เป้าหมาย
 • การจัดการสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย
 • การส่งตัวกลับประเทศหลังจากยกเลิกสัญญาจ้าง
 • ความต้องการพิเศษอื่นๆ จากนายจ้าง
บริการจัดส่งผ่าน U-Turn MOU
 • หนังสือเดินทาง หรือ ดำเนินการเอกสารเดินทาง(TD)
 • รายชื่อ
 • วีซ่าทำงาน
 • ความต้องการพิเศษอื่นๆ จากนายจ้าง
บริการเอกสารทางกฎหมาย
 • โควต้าและการเรียกร้องทางกฎหมาย
 • หนังสือเดินทาง หรือ ดำเนินการเอกสารเดินทาง(TD)
 • รายชื่อ
 • วีซ่าทำงาน
 • การเข้าเมือง
 • การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเยือนข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับบริษัทของเราที่เกี่ยวกับการคัดเลือกการฝึกอบรม และการจัดการแรงงานการเข้าเมืองและผู้รับการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมมีที่อยู่ทางในสำหนักงานของบริษัทฯ อยู่ชั้นที่ 3 และ 4. เรามีโครงสร้างพื้นฐาน และมีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับฝึกอบรม แรงงานและผู้เข้าฝึกอบรม.

แผนการใช้ชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้วัฒนธรรม

แพนกนี้จะให้ความรู้ ภาพร่วม วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศผู้รับแรงงาน นอกจากนี้ มีวิธีของการฝึกอบรม เ…

on พฤษภาคม 15, 2020

แผนกภาษา

แผนกนี้ ถูกสร้างมาเพื่อฝึกอบรมแรงงานและผู้เข้าฝึกอบรม ให้พวกเขาสามารถพูดและเขียน การประสารงานพื้นฐาน…

on พฤษภาคม 15, 2020

สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line