(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

ผู้บริหาร


นาย บุญฮะ ออน

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ซีอีโอ)

นาย บุญฮะ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของ บริษัท ท๊อป เมนเพาเว่อร์ จำกัด ฯ เขาเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างในด้านการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการค้า ฯ
ดร.บุญฮะ ได้รับปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจ (DBA) สาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัย Preston ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ. ศ. 2552 ฯ เขาได้รับปริญญาโทด้านการธนาคารและการเงินจากมหาวิทยาลัยนอร์ตัน กัมพูชาและมหาวิทยาลัย Ateneo De Zambuaga ประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ. ศ. 2546 ฯ ในปี พ. ศ. 2538 ดร. บุญฮะ ได้รับปริญญาจากคณะธุรกิจกัมพูชาและได้รับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ฯ


นาย บุญนา ออน

(รองผู้อำนวยการรับผิดชอบตลาดประเทศญี่ปุ่น)

ดร.บุญนา ได้เข้าสู่การทำงานในบริษัท ท๊อป เมนเพาเว่อร์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ฯ ดร.บุญนา ได้รับปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจ (DBA) จากมหาวิทยาลัย (European Switzerland) ในปี พ.ศ. 2556 ฯ เขาได้รับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และกฎหมายกัมพูชาในปี พ.ศ. 2553 ฯ ในปี พ. ศ. 2545 ดร. บุญนา ได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรอยัลแห่งกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้านวิศวกรไอที ฯ


นาย ซมบัต เซียง

(รองผู้อำนวยการรับผิดชอบตลาดประเทศไทย)

นาย ซมบัต ได้เข้าสู่ทำงานในบริษัท ท๊อป เมนเพาเว่อร์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ฯ นาย ซมบัต ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มหาวิทยาลัย เบียลด์ ไบรต์ ในปี พ.ศ. 2550 และสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาด้านภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. 2553 ฯ นาย ซมบัต มีประสบการณ์อันยาวนานในการจัดการคนงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ ความเป็นผู้นำมากว่า 12 ปี ฯ


นาย รัตนา สดเขิน

(ผู้จัดการตัวแทนประเทศไทย)

นาย รัตนา ได้เข้าสู่ทำงานในบริษัท ท๊อป เมนเพาเว่อร์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ฯ นาย รัตนา ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มหาวิทยาลัยรอยัลแห่งกรุงพนมเปญในปี พ.ศ. 2549 และสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาไทยในปี พ.ศ. 2552 ฯ นาย รัตนา มีประสบการณ์อันยาวนานในการจัดการคนงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ ความเป็นผู้นำมากว่า 12 ปี ฯ


นาย จีดารา ยู

(ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

นาย จีดารา ได้เข้าสู่ทำงานใน บริษัท ท๊อปเมนเพาเว่อร์ตั้งแต่ต้นปี 2557 ฯ ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานเป็นนักเตรียมไฟล์เอกสารเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศที่โรงงาน เอม เว ฯ เขาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการธนาคารและการเงินในปี 2557 และได้สำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2555 ฯ นาย จีดารา มีความหลงใหลในการบริหารงานบุคคลและความเป็นผู้นำในสถาบัน ฯ ด้วยความสามารถของเขา นาย จีดารา จึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปี 2558 ฯ


นาง จะริยา สาย

( ผู้จัดการฝ่ายการเงิน )

ท่าน ได้ทำงานให้บริษัท ท๊อป เมนเพาเว่อร์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2010 เมื่อก่อนเคยทำงานในบริษัท แคม โบ ติก และได้เรียนจบปริญญาตรีด้านบัญชีเมื่อปี 2010 และได้เรียนจบด้านภาษาอังกฤษในปี 2009 และได้เรียนจบด้านภาษาจีนเมื่อปี 2012 นอกจากนี้ได้เข้าอบรมด้านภาษี และ การตรวจสอบบัญชี ที่ โรงเรียนสอนภาษีแห่งชาติ.


นาย เคมรา จอน

( ผู้จัดการฝ่ายบริหาร )

ท่าน ได้ทำงานให้บริษัท ท๊อป เมนเพาเว่อร์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2010 ได้เรียนจบปริญญาตรี ด้านการตลาดเมื่อปี 2012 และได้เรียนจบด้านภาษาอังกฤษในปี 2013


นาย จันดารา ดี

( ผู้จัดการฝ่ายการตลาด )

ท่าน ได้ทำงานให้บริษัท ท๊อป เมนเพาเว่อร์ จำกัด ตั้งแต่กลางปี 2011 เมื่อก่อนเคยทำงานเป็นแคชเชียร์ในสถานีย์น้ำมันโตตัลกัมพูชา ระหว่างปี 2008-2011 และได้เรียนจบปริญาตรีด้านบริหารทั่วไป และได้เรียนจบด้านภาษาอังฤษ เมื่อปี 2012


นางสาว สุเพียบ เพือน

( ผู้จัดการฝ่ายการฝึกอบรม )

ท่าน ได้ทำงานให้บริษัท ท๊อป เมนเพาเว่อร์ จำกัด ตั้งแต่กลางปี 2009 เมื่อก่อนเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในองค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อปี 2005 และได้เรียนจบปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัย HUMAN RESOURCE UNIVERSITY เมื่อปี 2009 และเคยผ่านการเป็นครูสอนมาแล้ว

สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line