(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

សូមស្វាគមន៍មកកាន់

ក្រុមហ៊ុន ថប មេនផៅវ័រ

 

ក្រុមហ៊ុន ថប មេនផៅវ័រ បានធ្វើការក្នុងវិស័យនៃការជ្រើសរើសចាប់តាំងពី ២០០៤។ ក្រុមហ៊ុន ថបមេនផៅវ័រ ផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មក្នុងការជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល បញ្ជូន សិក្ខាកាមនិងពលករខ្មែរទៅធ្វើការនិងបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រៅប្រទេសរួមមានព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសជប៉ុន។

ក្រុមហ៊ុនមាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើជូននូវសេវាកម្មដល់់ ពលករ សិក្ខាកាម និងនិយោជកទាំងអស់ ដើម្បីភ្ជាប់នូវតម្រូវការរវាងពលករសិក្ខាកាមនិង និយោជក ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់លើភាពស្មោះត្រង់ ការយកចិត្តទុកដាក់ គុណភាពនិងតម្លៃសេវាកម្មសមរម្យដើម្បីអោយ សិក្ខាកាមនិងពលករខ្មែរមានការងារធ្វើសមរម្យទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ។

សេវាកម្ម

ពួកយើងតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំ ដើម្បីកសាងនូវទំនុកចិត្ដរវាងសិក្ខាកាម ពលករ ជាមួយនិយោជកដោយផ្ដល់នូវសេវាកម្មប្រកបដោយតម្លាភាព ការទទួលខុសត្រូវដែលមានដូចខាងក្រោម:

សេវាកម្មបញ្ជូនតាមរយៈ MOU
 • ការប្រកាសជ្រើសរើស ការជ្រើសរើសស្របតាមតម្រូវការរបស់និយោជិក
 • ការពិនិត្យសុខភាព, លិខិតឆ្លងដែន, បញ្ជីឈ្មោះ និងទិដ្ឋាការការងារ
 • ការបណ្តុះបណ្តាល និងបញ្ជូនទៅតាមតំបន់គោលដៅ
 • ការគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងធ្វើការ និងស្នាក់នៅ
 • ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសន្យាការងារ
 • តម្រូវការពិសេសផ្សេងទៀតពីនិយោជក
សេវាកម្មបញ្ជូនតាមរយៈ U-Turn MOU
 • លិខិតឆ្លងដែន ឬ ដំណើរការនៃការធ្វើលិខិតធ្វើដំណើរ (TD)
 • បញ្ជីឈ្មោះ
 • ទិដ្ឋាការការងារ
 • តម្រូវការពិសេសផ្សេងទៀតពីនិយោជក
សេវាកម្មនៃឯកសារស្របច្បាប់
 • កូតា និង លិខិតទាមទារផ្លូវច្បាប់
 • លិខិតឆ្លងដែន និង ដំណើរការនៃការធ្វើលិខិតធ្វើដំណើរ (TD)
 • បញ្ជីឈ្មោះ
 • ទិដ្ឋាការការងារ
 • ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍
 • ការបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមចេញដំណើរ

ព័ត៌មានថ្មីៗបំផុត

សូមអញ្ជើញទស្សនាដំណឹងស្តីពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធការជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល បញ្ជូន និងគ្រប់គ្រងពលករទេសន្តរប្រវេសន៍និងសិក្ខាកាម…

ការបណ្តុះបណ្តាល

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលមានទីតាំងនៅលើជាន់ទី បី និងបួន របស់ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន។ យើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងគ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល ពលករ និងសិក្ខាកាម។

ផ្នែកជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និងការណែនាំពីវប្បធម៌

ផ្នែកនេះផ្តល់ចំណេះដឹងពី ទិដ្ឋភាពទូទៅ វប្បធម៌ និងប្រពៃណី របស់ប្រទេសទទួល។…

on April 27, 2020

វគ្គភាសា

វគ្គភាសានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលពលករ និងសិក្ខាកាមកម្ពុជា ដើម្បីអាចនិយាយ និងសរសេរ ទំនាក់ទំនងជាមូលដ្ឋាន…

on April 27, 2020

ជំនួយ
Contact us with line
Contact us with line