(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

แผนกภาษา

แผนกนี้ ถูกสร้างมาเพื่อฝึกอบรมแรงงานและผู้เข้าฝึกอบรม ให้พวกเขาสามารถพูดและเขียน การประสารงานพื้นฐานเป็นภาษา ของประเทศผู้รับแรงงาน. แรงงาน และผู้เข้าฝึกอบรมต้องให้ความร่วมมือ เพื่อทำตามกฎเกณฑ์ของการฝึกอบรม และฝึกบทสนทนากับครูสอนภาษาผู้ที่มีความเชียวชาญด้านภาษา หลังจากที่เข้าเรียนคอร์สนี้ เราคาดหวังว่า แรงงาน และผู้เข้าฝึกอบรม จะสามารถประสานงานในที่ทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวันได้.

สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line